Reyhan Kozmetik
Sepetim

Yasal Uyarı

YASAL UYARI

1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik’a aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik’ ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2- Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik sitesindeki bağlantılar sizi Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik ağının dışına götürebilir. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik kesinlikle sorumlu değildir.

4- İnternet aracılığıyla Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik’a geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

5- 18 yaşından küçüklerin Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik sorumlu değildir.

6- Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7- İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Gizlilik

1- Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik internet sitesi ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

2- Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

3- Kişisel bilgilere sadece yetkili Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz.

4- Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.