Hakkınızdaki kişisel verilere önem verdiğinizi ve bu verilerin nasıl kullanıldığını önemsediğinizi biliyoruz ve kişisel verilerinizin Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek kullanıldığı konusunda bize güvenmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla, ne tür kişisel verileri topladığımızı, bu verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu Politika metnini okuduğunuz sırada, bu Politika metninin bütün Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) için bağlayıcı bir metin olduğunu lütfen aklınızda bulundurun.

Birkaç dakikanızı ayırarak gizlilik uygulamalarımıza aşinalık kazanabilir ve aklınızda kalan soru işaretlerini ve taleplerinizi e-posta yoluyla ya da internet sitelerimizde yer alan "Bize Ulaşın" formu aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Bu Politika metnini kaleme alırken mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır bir dil kullanmaya çalıştık, fakat buna rağmen çerezler, IP adresleri ve tarayıcılar gibi herkesin aşina olmayabileceği bazı terimlerden söz etmekten kaçınmamız mümkün olmadı. Dolayısıyla, eğer bu tür terimlere aşina değilseniz, lütfen önce bu anahtar terimler hakkında bilgi edinin.

Kişisel verilerinizin belirli amaçlarla ve belirli alanlarda kullanımına, örneğin kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacı ile kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın neler olduğunu ve bu haklarınızı kullanmak istediğinizde ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.  


Verileri Kim Topluyor?
Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) sunulan veya Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) tarafından toplanan her türlü kişisel veri, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) tarafından idare edilir.

Bu Gizlilik Politikası, sunduğumuz hizmetler ve ürünlerden hareketle Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) tarafından toplanan kişisel veriler için geçerlidir. Bu Politika metninde Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) yapılan atıflar ile aslında kastedilen, Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) ve etkileşimde olduğunuz veya bir iş ilişkisi içinde bulunduğunuz Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu ve/veya kontrolü altında bulundurduğu herhangi bir şirkettir.


Bu Gizlilik Politikası Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) pazarlama içeriği ile de ilgili olup, bunun kapsamında hangi internet sitelerini ne süreyle kullandığınıza dair bilgiler temelinde üçüncü şahıs internet siteleri, platformları ve aplikasyonları üzerinde size gösterilmesini sağladığımız (veya bizim adımıza faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcısının bizim adımıza size gösterilmesini sağladığı) Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) ürünleri ve hizmetlerine ilişkin teklifler ve reklamlar da vardır. Bu üçüncü şahıs internet siteleri genelde kendilerine ait Gizlilik Politikaları ve Hüküm ve Koşullar bulundururlar. Bu internet sitelerini kullanmadan önce bu metinleri okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Kişisel Veriler Toplanır?
Bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgiye kişisel veri denir.

Sizden talep ettiğimiz kişisel verileri Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) ‘e vermeniz zorunlu olmamakla birlikte, kişisel verilerinizi vermeyi tercih etmemeniz halinde ürünlerimizi veya hizmetlerimizi size sunmamız, sizin için yüksek kaliteli bir hizmet sağlamamız ya da olası soru ve sorgularınıza cevap vermemiz mümkün olmayabilir.
Kişisel verileri çeşitli kaynaklardan edinebiliriz. Bunlar arasında aşağıda sayılanlar bulunur


-Bize doğrudan verdiğiniz kişisel veriler,
-Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler ve Başka kaynaklardan topladığımız kişisel veriler.


Bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgiye kişisel veri denir. Bu tanım, hem Çağrı Merkezi ile yürüttüğümüz doğrudan pazarlama kampanyaları, düzenlediğimiz çekilişler ve yarışmalar aracılığıyla çevrimdışı topladığımız kişisel verileri, hem de internet sitelerimiz, aplikasyonlarımız ve üçüncü şahıs platformlarında ve üçüncü şahıs platformları üzerinden erişilen veya kullanılan üçüncü şahıs aplikasyonlarında yer alan markalı sayfalarımız aracılığıyla çevrimiçi topladığımız kişisel verileri içine alan bir anlam taşır.

Bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel verilerinizi sunmanız istenebilir. Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) kişisel verilerinizi birbirleriyle ve diğer Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) şirketleriyle paylaşabilir ve bu Gizlilik Politikası ile çizilen sınırların dışına çıkmayan bir kapsamda kullanabilirler. Sizden edindiğimiz kişisel verileri, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmek adına elimizdeki başka bilgi ve veriler ile bir araya toplayıp öyle kullanmamız da mümkündür.

Sizden talep ettiğimiz kişisel verileri Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) 'e vermeniz zorunlu olmamakla birlikte, kişisel verilerinizi vermeyi tercih etmemeniz halinde ürünlerimizi veya hizmetlerimizi size sunmamız, sizin için yüksek kaliteli bir hizmet sağlamamız ya da olası soru ve sorgularınıza cevap vermemiz mümkün olmayabilir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?
Kişisel verileri çeşitli kaynaklardan edinebiliriz. Bunlar arasında aşağıda sayılanlar bulunur:


Bize doğrudan verdiğiniz kişisel veriler

Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanım tarzınızı gösteren bilgileri, örneğin görüntülediğiniz veya etkileşim kurduğunuz içerik çeşitlerine veya aktivitelerinizin sıklığı ve süresine dair verileri topluyoruz. Aynı zamanda, tanıtım amaçlı bir bültene kaydolurken, bir anket doldururken veya ürünlerimizi satın almak için bir hesap açarken girdiğiniz kişisel verileri de topluyoruz. Bu tarz amaçlarla sizden bilgilerinizi alırken, ad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, telefon numarası veya kredi kartı bilgilerinin örnek gösterilebileceği kişisel verilerinizi isteyebiliriz. Bazı Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com)  markaları, açık rızanızı almak kaydıyla sizinle ilgili hassas kişisel veri kategorilerine giren verileri toplayabilirler. Topladığımız hassas veri kategorilerine dâhil olan veriler hakkında ve bu verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bölüme bakınız.

Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler

Ayrıca bizimle çevrimiçi etkileşim kurduğunuz her seferinde sizin hakkınızda belirli türde kişisel veriler edinir ve edindiğimiz bu verileri saklarız. Örneğin, internet sitelerimize veya reklamlarımıza ya da başka internet siteleri üzerinde Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com)  tarafından veya onun adına sunulan başka tür bir içeriğe internet tarayıcınız ile erişim kurduğunuzda kişisel verilerinizi edinmemizi sağlayan çerezler ve izleme teknolojileri (bunlara dair daha fazla bilgi edinmek için, gizlilik ile ilgili anahtar terimlere bakınız) kullanıyoruz. Arama yaptığınızda, satın alma gerçekleştirdiğinizde, herhangi bir yorumda bulunduğunuzda, bir yarışma veya ankete katıldığınızda ya da müşteri hizmetleri ekiplerimiz ile iletişime geçtiğinizde de belirli kişisel verileriniz otomatik olarak toplanır. Topladığımız kişisel veri çeşitlerine verilebilecek örnekler arasında şunlar bulunur: IP adresi (daha fazla bilgi edinmek için gizlilik ile ilgili anahtar terimlere  bakınız), cihaz tanımlayıcı, konum verileri, bilgisayar ve bağlantı bilgileri, örneğin tarayıcının tipi ve sürümü, zaman dilimi ayarları, tarayıcı eklentilerinin tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve satın alma geçmişi – Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com)   bazı durumlarda bu verileri başka tüketici ve müşterilerden edindiği benzer bilgiler ile bir araya toplayabilir. Bunların yanı sıra, Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com)   internet sitelerinde gezindiğiniz sırada, sayfa yanıt süreleri, karşıdan yükleme hataları, belirli sayfalarda ne kadar zaman geçirildiği, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemlerin örnek gösterilebileceği oturum bilgilerinizi yazılım araçlarından istifade ederek ölçüp toplayabiliriz. Ayrıca dolandırıcılığı önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımlamamıza yardımcı olacak teknik bilgileri de toplayabiliriz.

Başka kaynaklardan topladığımız kişisel veriler

Üçüncü şahıslar ile aramızdaki güvenilir ortaklıkların ve Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com)   hesaplarını üçüncü şahıs platformları üzerinde işlettiğimiz kaynakların dâhil olduğu başka kaynaklardan da kişisel veri topluyoruz: Örneğin, Facebook platformunda yer alan "beğen" seçeneğini veya Google+ platformunda yer alan +1 seçeneğini kullandığınızda. Bunun yanı sıra, reklamlarımızın alakalı ve başarılı olup olmadıklarını ölçmek amacıyla sizin ve diğer ziyaretçilerin reklamlarımız ile olan etkileşiminiz ve etkileşimleri hakkında bilgi topluyoruz. Ayrıca, birlikte ürün veya hizmet sağladığımız üçüncü şahıslardan ve elimizdeki kişisel verilere istinaden Reyhan Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.. (reyhankozmetik.com) yeni bakış açıları ve içgörü kazandırabilecek olan üçüncü şahıs veri zenginleştirme hizmeti sağlayıcılarından (daha fazla bilgi edinmek için gizlilik ile ilgili anahtar terimlere bakınız) da sizin hakkınızda ve gerçekleştirdiğiniz aktiviteler hakkında bilgi topluyoruz.